ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗ
Η πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν βασικά σημεία υπεροχής του Νομού μας.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής (ΚΕΠΑΜΑΧ) κάνοντας αυστηρούς, αποτελεσματικούς και συνεχείς περιβαλλοντικούς ελέγχους, με συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη μέτρων αντιρρύπανσης και εφαρμογής νέων καθαρών τεχνολογιών αποτελεί ασπίδα προστασίας για τη Χαλκιδική.
Επιπρόσθετα, με την έγκαιρη διάγνωση, την καταγραφή και την ανάλυση των δυσλειτουργιών προλαμβάνει και επεμβαίνει ριζικά σε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. λαμβάνοντας πραγματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου και μετρήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπορεύονται προς όφελος των Χαλκιδικιωτών για την πρόοδο αυτού του τόπου.
Έτσι, στη βάση μιας συγκροτημένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη θα μπορέσουμε να επαναξιολογήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές για την κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη, ώστε η τελευταία να είναι πολυδιάστατη και συμμετρική έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ