Έλεγχος Νερών Κολύμβησης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε. σε συνεργασία με Διαπιστευμένα εργαστήρια αναλαμβάνει:
• τον Έλεγχο θαλάσσιων νερών κολύμβησης με έμφαση στη ρύπανση από χερσαίες πηγές και στην καταλληλότητα του νερού για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ
• τις δειγματοληψίες, εργαστηριακές αναλύσεις και την οπτική εκτίμηση παραμέτρων που απαιτούνται για την λήψη ή/και τη διατήρηση Γαλάζιας Σημαίας σε κωδικοποιημένη παραλία και την on-line ενημέρωση του σχετικού δικτυακού τόπου του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. με βάση τη σχετική Νομοθεσία.
• τις δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις με βάση τη σχετική Νομοθεσία.